Operujemy wsparcie prawnicze dla jednostek publicznych i organizacji pozarządowych.

  • Jednostki publiczne

Procedura administracyjna czy przepisy nakładające określone zadania i obowiązki nastręczają często poważne trudności funkcjonowania administracji. Oferujemy nasze zaangażowanie i bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej i rozwiązywaniu skomplikowanych problemów legislacyjnych. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, ich jednostkami organizacyjnymi, podmiotami dla których są założycielem oraz instytucji państwowych. We wszystkich tych podmiotach pomagamy w procedurach zamówień publicznych, podatkach czy też w prowadzeniu programów i projektów finansowanych ze środków europejskich.

  • Zespół prawników kancelarii

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw klientów z sektora publicznego. Są one elementem stałych stosunków wynikających z obsługi prawnej albo też doraźnych zleceń wynikających z zagadnień o większym skomplikowaniu. Wachlarz zagadnień, niemal nieskończony, związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, jednostek im podległych, zakładów opieki zdrowotnej i innych pozwalają nam polecić Państwu wszechstronny zakres usług dotyczący całokształtu ich funkcjonowania.

  • Jednostki pozarządowe

Ten rodzaj klientów łączy w sobie konieczność zajmowania się sprawami właściwymi w różnym zakresie dla klientów indywidualnych, biznesowych i publicznych. Oferujemy więc cały zakres usług prawniczych oferowanych dla tych wymienionych kategorii klientów. Doświadczenie zdobyte w kontaktach z takimi podmiotami pozwala nam zrozumieć specyfikę problemów w ich codziennej działalności.