Nasza kancelaria radcowska zapewnia klientom indywidualnym asystę prawniczą, potrzebną w sytuacjach z którymi trudno im samym się zmierzyć.

Wiemy jak uciążliwe mogą być dla nich postępowania sądowe i administracyjne. Pomagamy zaplanować ich działania w stanie niepewności.

Sprawy majątkowe i spadkowe to nierzadko bardzo trudna płaszczyzna realizacji uprawnień jesteśmy wiec po to by ułatwić dochodzenie tego co należne. Wspieramy ze zrozumieniem potrzeb i subtelności czy też specyfiki sytuacji. Aktywność kontroli skarbowych zwłaszcza względem osób obdarzonych żyłką przedsiębiorczości znana jest nam doskonale i to nie tylko dlatego, że najwyższa stawka podatkowa przy osiąganym dochodzie jaka może być zastosowana wynosi 75 % … wobec ujawnienia nieujawnionych wcześniej dochodów

Dochodzimy odszkodowań, wspieramy w sporach majątkowych czy rodzinnych. W razie zagrożenia rozwodem próbujemy wspierać w działaniach by do niego nie doszło, mimo że wszystko wskazuje na brak rozwiązania dla dwojga. Jednak jeżeli to niezbędne i wyjścia nie ma… reprezentujemy w procesach sądowych.

Sprawy majątkowe i spadkowe to nierzadko bardzo trudna płaszczyzna realizacji uprawnień jesteśmy wiec po to by ułatwić dochodzenie tego co należne. Wspieramy ze zrozumieniem potrzeb i subtelności czy też specyfiki sytuacji. Aktywność kontroli skarbowych zwłaszcza względem osób obdarzonych żyłką przedsiębiorczości znana jest nam doskonale i to nie tylko dlatego, że najwyższa stawka podatkowa przy osiąganym dochodzie jaka może być zastosowana wynosi 75 % … wobec ujawnienia nieujawnionych wcześniej dochodów

  • Odszkodowania

Zdajemy sobie sprawę jak trudny jest kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowania dlatego oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego lub od sprawcy na drodze polubownej lub sądowej, niezależnie od rodzaju wypadku. W razie niezadowalającego odszkodowania dochodzimy należnej jego wartości. Zobowiązani do świadczeń odszkodowawczych są świetnie zorganizowani posiadając w dyspozycji profesjonalistów, dlatego z największą przyjemnością angażujemy się w odzyskiwanie oczekiwanych świadczeń.

  • Spadki

Udzielanie porad w zakresie prawa spadkowego. Reprezentacja przed Sądem, w szczególności w postępowaniach: o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku. Prowadzenie negocjacji w celu ugodowego załatwienia sprawy poprzez zawarcie umowy przed notariuszem.

  • Rozwody

Z rozwodem często związana jest opieka nad dziećmi i konieczność ustalenia alimentów. Zanim dojdzie do rozwodu, bądź też żeby go uniknąć możliwa jest też separacja albo zwyczajne porozumienie między zwaśnionymi małżonkami. W tym zakresie sporządzamy stosowne pisma, wspieramy w czasie spotkań – pertraktacji ugodowych, reprezentujemy przed sądami.

  • Prawo pracy

Pracodawca pozostaje nieprzejednany co do słuszności swoich działań?! Warto to zweryfikować…

  • Nieruchomości

Doradzamy i pomagamy Klientom w nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Poddajemy analizie stan prawny nieruchomości w oparciu o księgi wieczyste i rejestry gruntów. Wspieramy przy wywłaszczeniach tak by wartość odszkodowania była jak najwyższa a pieniądze były realne – na rachunku bankowym – nie zaś na papierze w decyzji zapisane.

  • Podział majątku

W sytuacjach planowanych wspieramy w ustaleniach i negocjacjach niezbędnych przy podziale majątku. Gdy jednak spór jest niezbędny reprezentujemy w postępowaniu przed sądem.

  • Sprawy rodzinne

Mecenasi też mają rodziny i wiemy jak ważne są kontakty wśród najbliższych, wiemy że czasu poświęconego rodzinie nigdy za wiele, dlatego proponujemy z naszej strony byście Państwo nam pozostawili to co najważniejsze z punktu prawnego niejako wtórne, a sami zajęli się organizacją życia rodzinnego.

  • Alimenty

Ich wysokość niezależnie od tego czy jest rodzicem przy którym dzieci pozostają, czy rodzicem który płaci zawsze są zarzewiem niezadowolenia ze względu na to, że są zbyt małe albo, że są za wysokie. Zawsze szczególną staranność przykładamy do tego żeby klient miał przekonanie, że wszystkie argumenty „za” zostały wykorzystane.

  • Podatki

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i skarbowych przed organami administracji skarbowej (Urzędami Kontroli Skarbowej, Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi) w tym postępowania podatkowe względem osób fizycznych w zakresie nieujawnionych źródeł dochodów i ryzyko opodatkowania 75% stawką podatku. Doradzimy w sprawie podatku od spadków i darowizn czy podatku od czynności cywilnoprawnych.
Reprezentujemy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • Spory sądowe i spory z organami administracji.